Általános szerződési feltételek

 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A Beloud társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a Beloud tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a Lajkó Alexandra EV (mely székhelye: 8200 Veszprém Haszkovó utca 18/J 9/26, adószáma: 65401804-1-39, EV nyilvántarási száma: 15432134, képviseli: Lajkó Alexandra) biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag visszterhesen (díj ellenében) érhetők el.

Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Te is Taggá válnál, kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. A Regisztrációval egyben elfogadod a jelen Szerződési Feltételeket. A regisztrációddal kötve leszel a jelen Szerződéses Feltételekhez, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként. Regisztrációdra haladéktalanul visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációdat az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, ajánlati kötöttséged megszűnik.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod a Beloud.hu szolgáltatójával, a Lajkó Alexandra EV-val. Ahhoz, hogy Tagként regisztrálj és igénybe vehesd a Szolgáltatást, egyet kell érts jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Rád nézve. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Armida ec. 1098 Budapest Pöttyös utca 3.

Székhely: 1098 Budapest Pöttyös utca 3.

Szerver terem adatai: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Germany

https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

1./ Meghatározások

Jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ÁSZF-ben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

1.2./ „Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

1.3./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem rendelkező Tagokat is. Előfizető tag, vagy előfizető, olyan tag, aki díj ellenében igénybevehető többletszolgáltatásokra jogosult érvényes, díjrendezett előfizetői szerződéssel rendelkezik.

1.4./ „Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.

1.5./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

1.6./ „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén számodra biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.

1.7./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

1.8./ „Mi”: jelenti a www.beloud.hu-t, illetve a szolgáltatást biztosító Beloud.hu (elérhető a fent részletezett címen).

1.9./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.beloud.hu URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

1.10./ „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

2./ Belépés és regisztráció

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:

2.1./ A regisztráció időpontjában betöltötted 18. életévedet.

2.2./ Tudomásul veszed, hogy regisztrációddal a Szolgáltató által működtetett valamennyi társkereső honlaphoz (a Szolgáltató által működtetett társkereső honlapok mindenkori felsorolása az alábbi linken érhető el: https//:www.beloud.hu/profilom) tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerülsz.

3./ Alapvető rendelkezések

3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted. A Szerződés magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, azt iktatjuk és annak létrejöttét követő 5 évig őrizzük.

3.2./ Ezen feltételek (melyeket időről időre módosítunk) kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában).

3.3./ Jelen szerződési feltételek (az általunk időről időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt.

3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weblapján és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítünk.

3.5./ Az előzőek szerint módosított Szerződési Feltételek a közzétételtől számított 16. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított Szerződési Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod tagság esetén a 8.1.1 pontban foglaltak szerint.

3.6./ Vállalod, hogy nem bízol meg semmilyen kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek.

3.7./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

3.9./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

3.10./ A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

3.11./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá bármely, a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.

4./ Díj és díjfizetés

4.1./ A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett előfizető Tagok számára vehető igénybe (előfizetői Szolgáltatások).

4.2./ Az előfizetői Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetés” menüpontja alatt találhatók. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele az „Előfizetés” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. Az előfizetői Szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybe vételére jelen szerződési feltételek alkalmazandók.

https://beloud.hu/profil/elofizetes

4.3./ Áraink a 2012.01.01-től érvényes 27% tartalmú áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

4.4./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

4.5./ Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

4.6./ Az adatlap hibernálása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetés megújulásán (idején és módján), az előfizetési csomag lejáratán nem változtat.

5./ Automatikus megújítás

5.1./ Azon Tagjaink, akik az Előfizetői Szolgáltatásokért szolgáltatási díjat fizetnek, Előfizető Prémium Tagnak minősülnek. Az Előfizetések felmondás hiányában, bankkártyával fizetve automatikusan megújulnak az aktuális előfizetési időszak utolsó napján. A vonatkozó díjak azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet az eredeti tranzakciónál használtál. Abban az esetben, ha csökkentett előfizetési díjú, Speciális Ajánlattal éltél, a Előfizetői Szolgáltatás automatikus megújítása alapáron történik. Az alapár a Weboldal Előfizetés menüpontjában elérhető. A fenti eljárás az automatikus megújítás felmondásáig folytatódik. Az Előfizetői Szolgáltatás automatikus megújítását a következő megújulás előtt legalább 1 nappal bármikor felmondhatod az előfizetési státuszodnál, Profilom fül alatt, az Előfizetésem menüpontban.

5.2./ Az automatikusan megújított előfizetések díja megegyezik eredeti előfizetésed díjával (akár nőtt, akár csökkent azóta az Előfizetés menüpontban megjelenő díj), kivéve ha eredeti előfizetésed esetleges személyre szabott Ajánlaton alapult. Ebben az esetben az újabb díj a lapon feltüntetett aktuális alapdíj szerint kerül elszámolásra.

5.4./ Az előfizetési díj azon bankkártya fiók terhére kerül kiszabásra, amelyet az eredeti jogügyletnél használtál.

5.5./ Az automatikus megújítás addig tart, amíg bármelyik fél el nem határozza annak felmondását. A felmondást az előfizetési státuszodnál, a Profilom fül alatt, az Előfizetésem menüpontban teheted meg.

6./ A Tag kötelezettségei

1. 6.1./ A Tag:

6.1.1./ Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

6.1.2./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

6.1.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effeketeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.

6.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

6.1.5./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.

6.1.6./ Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.

6.1.7./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

6.1.8./ Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.

6.1.9./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból.

6.1.10./ Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.

6.1.11./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

6.1.12./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.

6.1.13./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

6.1.14./ Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

6.1.15./ Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni, vagy jogosulatlanul megismerni.

6.1.16./ Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

6.1.17./ A Naplóban tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése. Tilos egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más felhasználók felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.

6.1.18./ A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett.

6.2./ Amennyiben megsérted a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 8. fejezetben található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett.

7./ Adatlapod

7.1./ Tudomással bírsz arról, hogy más Felhasználók Adatlapodat megjeleníthetik. Elfogadod, hogy az adatlapodra feltöltött képek a küldött hírleveleken (14.4. pont)

keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a weboldalon is bárki által szabadon megtekinthetők.

7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed.

7.3./ Te is megjelenítheted más Tagok Adatlapját és adatait.

7.4./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ:

7.4.1./ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint

7.4.2./ vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik.

7.5./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

7.6./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért.

7.7./ A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Prémium Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj-visszaigénylésre pedig nincs joga.

8./ A Tagság, és/vagy a Előfizetői Prémium Tagság megszűnése

8.1./ Rendes felmondás

8.1.1./ Tagság megszüntetése felmondással:

Az előfizetői Tagnak nem minősülő Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a Profilom menü - „Teljes profil végleges törlése” gombra kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk. A jelen pont szerinti felmondás a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után, és csak abban az esetben gyakorolható, ha nem minősülsz Előfizető Prémium Tagnak, vagy előfizetői Prémium Tagságod a felmondással egyidejűleg megszűnik.

8.1.2./ Előfizetői Prémium Tagság megszüntetése rendes felmondással:

8.1.2.1./ előfizetői Prémium Tagságod bármely okból, az automatikus megújítás felmondásával (az 5.1. pontban írtaknak megfelelően, a következő megújulás előtt legalább 1 nappal, az aktuális előfizetési periódus végére) felmondhatod. Az Előfizetői Prémium Tagság rendes felmondáshoz rá kell kattintanod az előfizetési státusodnál, az Előfizetésem menüpontban található linkre. Előfizetői Prémium Tagságodat az aktuális előfizetési periódus végére mi is bármikor felmondhatjuk, melyről írásban értesítünk.

8.1.2.2./ Az Előfizetői Prémium Tagság rendes felmondása csupán az Előfizetői Szolgáltatásokra történő előfizetés megszűnését vonja maga után, melynek joghatásaira a 9.2. pont rendelkezései irányadók. Amennyiben egyúttal Tagságodat is fel kívánod mondani, ezt az Előfizetői Prémium Tagság felmondása után, az aktuális előfizetési periódus lejártát követően teheted meg a 8.1.1. pontban írtak szerint.

8.2./ Rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás alábbi esetei kizárólag az Előfizetői Prémium Tagok jogviszonyára vonatkoznak.

8.2.1./ Az Előfizetői Prémium Tagokat megillető rendkívüli felmondási jog

8.2.1.1./ Amennyiben Előfizető Prémium Tagnak minősülsz, Előfizető Prémium Tagságod azonnali hatállyal bármikor megszüntetheted a a Profilom menü - „Teljes profil végleges törlése” gombra kattintva, amennyiben:

8.2.1.1.1./ az általunk módosított és a Weboldalon közzétett szerződési feltételekkel nem értesz egyet – mely felmondást a módosított Szerződési Feltételek hatálybalépéséig gyakorolhatod, vagy

8.2.1.1.2./ a Szolgáltatást nekünk felróhatóan legalább 3 napja nem nyújtjuk.

8.2.1.2./ Rendkívüli felmondásod esetén Előfizetői Prémium Tagságod azonnali hatállyal megszűnik. Az általad már előfizetett, de rendkívüli felmondásod miatt igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó a teljes előfizetési időszak és a nem teljesített szolgáltatás időtartamára arányosított és  – általad teljesített – díjrésze visszajár, a díj visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek minket terhelnek.

8.2.1.3./ Előfizetői Prémium Tagságod 8.2.1. pont szerinti, általad kezdeményezett rendkívüli felmondása csupán a 9.2. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Amennyiben tehát szándékod a Tagság felmondására is kiterjedne, ezt az Előfizetői Prémium Tagság rendkívüli felmondását követően, a 8.1.1. pontban leírtak szerint teheted meg.

8.2.2./ A Szolgáltatót megillető rendkívüli felmondási jog

8.2.2.1./ Amennyiben

8.2.2.1.1./ Előfizető Prémium Tagként elmulasztod bármely fizetés esedékességének időpontját, Előfizető Prémiu Tagságodat az esedékesség napját követő naptári napon azonnali hatállyal felmondhatjuk (a 9.2. pont szerinti jogkövetkezmények mellett). A jelen pont szerinti felmondás az esedékes díjak megfizetése alól nem mentesít téged.

8.2.2.2./ Amennyiben:

8.2.2.2.1/ Megsérted jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy

8.2.2.2.2./ Hozzád intézett felhívásunktól számított 3 napon belül elmulasztod biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, általad közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztod az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben fenntartjuk a jogot, hogy bármely, 8.2.2.3. pont szerinti jogunkat további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül gyakoroljuk.

8.2.2.3./ Amennyiben a 8.2.2.1.3 illetve a 8.2.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Veled kapcsolatban bekövetkezik, jogunkban áll:

8.2.2.3.1./ azonnali hatállyal felmondani Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat, valamint általunk kezelt személyes adataidat ( a jogszabálya alapján kötelezően tárolandó adatok kivételével ) törölni;

8.2.2.3.2./ azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni és/vagy

8.2.2.3.3./ úgy rendelkezni, hogy valamennyi, általad teljesítendő pénzszolgáltatás azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válik és követelhető,

8.2.2.3.4./ mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettségünk nincs.

8.2.2.3.5./ Az Előfizető Prémium Tagokkal szemben gyakorolt, 8.2.2.3. pont szerinti rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszony azonnali megszüntetést vonja maga után. (a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények beállnak).

8.3./ Adataid törlése iránti eljárás

8.3.1./ A 14.9. pont szerint bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlését kérni tőlünk. Amennyiben:

8.3.1.1./ Nem minősülsz Előfizető Prémium Tagnak, a 8.1.1. pont szerint bármikor gyakorolható, azonnali hatályú felmondásod nyilvántartott adataid - kivétel 8.3.2. pont - egyidejű törlését is maga után vonja.

8.3.1.2./ Előfizető Prémiu Tagnak minősülsz, és e-mailben jelzed nekünk, hogy kéred a Tagságod megszüntetését, a hello@beloud.hu e-mail címen. Ebben az írásos formában bármikor kérheted adataid törlését, amely a Tagság megszűnésén felül a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket is maga után vonja. Adataid törlését bármikor, indok- és korlátozásmentesen, előfizetési időszaktól függetlenül kérheted, azonban az általad már kifizetett díjakat visszafizetni nem vagyunk kötelesek.

8.3.2./ Kötelesek vagyunk minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonyunk,  bármely okból megszűnt a megszűnéstől számított 10 munkanapon belül; kivéve, amennyiben a személyes adatok megőrzését a részünkre jogszabály írja elő.

8.4./ Felmondási jog

8.4.1./ Előfizető Prémium Tagként 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha kérted, hogy a fenti felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szerződés teljesítése, akkor is jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ebben az esetben azonban, köteles vagy megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ezt úgy teheted meg, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni a hozzánk elektronikus úton küldött levél útján az alábbi elérhetőségen:

e-mail: hello@beloud.hu

Elállásod esetén a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények azonnali hatállyal beállnak. Továbbá haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük az általad kifizetett díjat, a díj visszautalásával felmerülő esetleges költségek Téged terhelnek.

8.4.2./ A nem előfizető Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg. Azonban e Tagok a 8.1.1. pont szerinti felmondási jogukat bármikor – így a szerződés megkötését követő 14 napon belül is – korlátozásmentesen gyakorolhatják, melynek jogkövetkezményei számukra az elálláséval megegyezők.

9./ A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei

9.1./ A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik

9.2./ A tagsági jogviszony megszűnésekor az Előfizető Prémium Tagoknak-fizetési módozatuktól függően-az előfizetés automatikus megújítása szolgáltatást külön fel kell a Tagoknak mondaniuk. Az automatikus megújítás felmondásához szükséges technikai lépésekre az Előfizetés oldalon minden Tagunkat részletesen figyelmeztetjük. Ezért jelen megállapodás elfogadásával tudomásul veszed, hogy amennyiben elmulasztod az automatikus megújítás felmondását, úgy tőled a szolgáltató – a fizetési módozattól függően – a következő előfizetési periódusra esedékes díjat is levonhatja. Az automatikus megújítás felmondásának elmaradásából eredő felelősség kizárólag a volt tagot terheli, az ilyen mulasztással kapcsolatban a Tagok Velünk szemben igényt nem támaszthatnak.

9.3./ Előfizető Prémium Tagságod megszűnésekor csupán előfizetésed és az Előfizetéssel járó kapcsolattartási többletjogaid szűnnek meg (a 8.2.2.3.5, a 8.3.1.2 és a 8.4.1 pontokban szabályozott esetek kivételével, mely esetekben a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények is beállnak). Azon egykori Előfizetői Prémium Tagok, akiknek csak Előfizető Prémium Tagsága szűnt meg, Tagoknak minősülnek; a Tagsággal járó jogok illetik illetve kötelezettségek terhelik őket.

10./ Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója.

10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

10.5./ A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.beloud.hu oldalon megjelennek, a Beloud.hu szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

10.6./ Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett.

11./ Szavatosság

11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.

11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

12./ A Szolgáltatás használata

12.1./ A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal - Előfizető Prémium Tagként, a Szolgáltatáson keresztül.

12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.

12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.

12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.

13./ Felelősségkorlátozás

13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.

13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked.

13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért,

melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.

13.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.

13.7./ A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt.

13.7./ Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

13.9./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

13.10./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielőtt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a www.beloud.hu-n keresztül történő találkozókért Beloud Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre.

14./ Az információ felhasználása, adatkezelés

Az adatkezelési részletes szabályait a https://beloud.hu/adatvedelmi-tajekoztato közzétett adatkezelési szabályzat tartalmazza, amellyel jelen ÁSZF szerves és elválaszthatatlan egységet képez.

14.3./ Adataid felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adataid elküldése előtt lehetőséged van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlatod visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért kérünk, valós e-mail címedet add meg. Az adatkezelés célja: társkeresési szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos szerződéses jogaink és kötelezettségeink teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint szintén ehhez való hozzájárulásod esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára.

Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. A regisztrációkor megadott e-mail címedre hírleveleket is küldhetünk, a saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan. Hírleveleinkről bármikor leiratkozhatsz, az hírlevek alján található leiratkozási linkre kattitva.

14.4./ A hírlevelek a szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánod mondani, további információért kérjük tekintsd meg a 14.9. pontban foglaltakat.

14.5./ A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük.

14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a Beloud.hu rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.

Ha ehhez a regisztráció során, vagy ezt követően bármikor kifejezetten hozzájárultál, akkor az általunk kezelt összes személyes adatodat továbbíthatjuk a weboldal üzemeltetőjéhez, az így átadott adatokat a saját szolgáltatásaik nyújtására, a saját szolgáltatásaink közvetlen ajánlására, hírlevelek küldésére felhasználhassák.

Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Tudatában kell lenned a ténynek, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az hello@beloud.hu címen vagy az Kapcsolat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd.

14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogaidat és jogorvoslati lehetőségeidet, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

14.11./ Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon engedélyezed a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót,úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásodnak is számít, hogy az aktuális pozíciódat a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal megjelenítsük. Amennyiben a helymeghatározás funkciót nem engedélyezed, úgy a Szolgáltatók a publikus lakóhely adataid alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozíciódat. A Szolgáltatás igénybe vétele ehhez történő hozzájárulásodnak minősül.

 

15./ Kártérítés

Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

16. Panaszkezelés

A vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszaidat a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheted meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.

a.) Szóbeli panasz

Szóbeli panaszaidat haladéktalanul megvizsgáljuk és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben a panaszkezelés módjával nem értesz egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy panaszodról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak tartalmát egyeztetjük és jóváhagyatjuk veled. A jegyzőkönyv másolati példányát átadjuk neked. A panaszt annak beérkezését követően megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küldünk.

A fenti eljárás az irányadó a telefonon közölt panaszokra is.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

a) a Nevedet;

b) a lakcímedet illetve amennyiben szükséges, levelezési címedet;

c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;

d) a panaszod részletes leírását

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítünk.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk.

Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük

• Nevedet

• Lakcímedet illetve levelezési címedet

• Telefonszámodat

• értesítés módját

• panasz leírása, oka

• panasszal kapcsolatos igényedet

• a panasz alátámasztásához szükséges, a birtokodban lévő dokumentumok másolatát

• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatot

A panaszkezelés során az általad benyújtott adatokat a GDPR, az adatkezelési szabályzat és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel.

d.) Jogorvoslat

Amennyiben panaszod teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói panaszt kívánsz benyújtani, úgy a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhatsz. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu

e.) Online vitarendezési platform

Felhívjuk figyelmedet, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszaidat az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheted:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszod bejelentésének feltétele, hogy a panaszod olyan szolgáltatásunkkal legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vettél igénybe nálunk.

További feltétel, hogy az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyél, aki szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszed igénybe.

Fontos, hogy az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban élj, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezted.

Panaszodat az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani.

17./ Vegyes rendelkezések

17.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

17.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.

17.3./ Amennyiben észleled, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e-mail címedet.

17.4./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen.

17.5./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

17.6./ Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzéseid, illetőleg a Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötleteid vannak, amelyeket szívesen megosztanál Velünk, ezeket is e-mailben juttathatod el az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezzel egyúttal feljogosítasz Minket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteidet vagy megjegyzéseidet további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötleteid egyéni, eredeti jellegére.

17.7. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségét és nyitvatartási idejét, ill. e-mail küldés lehetőségét belépés után a láblécben az „Ügyfélszolgálat” hivatkozásra kattintva találhatod meg.

17.8. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszaidat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheted meg.

Jelen szerződési feltételeket pdf formátumban letöltheted innen:

https://beloud.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Az alábbi e-mail címen érhetsz el minket:

E-mail címünk: beloud@beloud.hu

18. Adattovábbítási nyilatkozat a bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan


Tudomásul veszem, hogy a(z) Lajkó Alexandra ev. (8200 VESZPRÉM HASZKOVÓ UTCA 18. J lcsh. 9 em. 26 ajtó  ) adatkezelő által a(z) www.beloud.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név, irányítószám, város, cím, a felhasználó e-mail címe.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

19. Ismétlődő bankkártyás fizetésre vonatkozó nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.beloud.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 

Veszprém, 2020. július 22.